Keresztény zene


Dicsérjen téged, Uram, minden alkotásod, és híveid dicsőítsenek!
Beszéljenek országod fényéről, és énekeljenek mindenhatóságodról, hirdessék az emberek hatalmas tetteidet
és királyságodnak ragyogó fönségét! /Zsolt 145,10-12/

Áldom nevedet!

Ferenc pápa
2013.07.01.

„Jézus földi élete során nem volt „távvezérelt” Ige. Meg kell tanulnunk mind jobban hallgatni lelkiismeretünk szavára!”
Magyar Kurír