Jézus Krisztus a emberiség megváltója !

Jézus személyiségének legbelső magja Isten Fiának titka. Az Ő alakjának minden vonása és tulajdonsága a felfoghatatlanba torkollik. Olyan felfoghatatlanság ez, mely tele van ígérettel. Történelmi környezetéből nem lehet levezetni lényét, sem a működését, mert Ő Isten titokzatos világából jön, és oda is tér vissza, miután közöttünk járt –kelt és teljesítette küldetését.
Jézus nem az emberi ismeretek bővítéséért jött. Isten legsajátabb, égi gazdagságából emel ki egy szent valóságot. Isten szívéből életáramot vezet a kiszakadt világba.
Egy új létmódot tár fel számunkra, hogy ebből részesüljünk, fel kell hagyni a természetes léthez való ragaszkodással és a jövendő felé kell fordítanunk arcunkat. Szakítani kell a bevésődött gondolkodásunkkal, hogy a világ az igazi, az egyetlen, és önmagának elégséges. Létünk nem teljes, megsérült és Isten elvetette.
Ő helyreállítani, és felemelni jött mindenkit, magához vonzani, beemelni egy magasabb rendű életbe, a teljes létbe, az igaz boldogságba.Az Ő személye kulcs mindenhez, és mindenkihez, amikor átadjuk neki magunkat, akkor átformál és arra az ösvényre vezet mely a létezésünk lényegét adja.
/Romano Guardini: Az Úr Krisztus nyomán/Ferenc pápa
2013.07.01.

„Jézus földi élete során nem volt „távvezérelt” Ige. Meg kell tanulnunk mind jobban hallgatni lelkiismeretünk szavára!”
Magyar Kurír